Yhdistys, kutsu Itä-Suomen biopankin edustaja kertomaan biopankin toiminnasta!

Yhdistys, kutsu Itä-Suomen biopankin edustaja kertomaan biopankin toiminnasta!

Tervehdys Itä-Suomen Biopankista

Biopankilla tarkoitetaan lääketieteellistä kokoelmaa, joka sisältää ihmisperäisiä näytteitä ja niihin liittyviä tietoja. Itä-Suomen Biopankin tehtävänä on kerätä, käsitellä ja säilyttää ihmisistä otettuja näytteitä sekä niihin liittyviä tietoja. Biopankki luovuttaa näitä näytteitä ja tietoja terveystieteelliseen tutkimus- ja tuotekehitystyöhön. Biopankkitutkimuksen avulla selvitetään esimerkiksi sairauksien syitä ja ehkäisykeinoja ja sen tavoitteena on väestön terveyden edistäminen, tautimekanismeihin vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen, sairauksien ehkäisy ja sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden tai hoitokäytäntöjen kehittäminen.

Jokainen voi olla mukana biopankkitoiminnassa ja tukea siten tieteellistä tutkimusta nyt ja tulevaisuudessa. Biopankkisuostumus ja -näyte auttavat uuden tutkimustiedon keräämisessä, vaikuttavampien hoitokäytäntöjen ja yksilöllisten hoitomenetelmien kehittämisessä sekä esimerkiksi eri sairauksien syiden selvittämisessä. Biopankkisuostumuksen ja -näytteen antamalla voi tukea useampaa tutkimusta yhtä aikaa ja se on lahja tutkimukselle ja tulevaisuuden hoidolle.

Pohjois-Karjalan keskussairaalassa biopankkisuostumusten keruu aloitettiin keväällä 2020. Biopankkisuostumuksen voi palauttaa mihin tahansa Siun soten toimispisteeseen; esimerkiksi omalle terveysasemalle tai keskussairaalaan. Suostumuksen voi postittaa myös suoraan Itä-Suomen Biopankkiin.

Syksyllä 2020 biopankkitoiminta oli Pohjois-Karjalassa jo mukavalla mallilla. Iloitsin miten hienosti Pohjois-Karjalan keskussairaalan ja perusterveydenhuollon yhteistyötahot ovat lähteneet mukaan kehittämään biopankkitoimintaa Siun soten alueella. Edeltäjäni, Itä-Suomen Biopankin tutkimushoitaja Ulla Miettinen, aloitti muutamia vuosia sitten tärkeän yhteistyön Pohjois-Karjalassa terveys- ja potilasyhdistysten kanssa. Siun soten verkkosivuilla on tiedotettu biopankista ja siellä on linkki sähköiseen suostumukseen, jonka kautta kansalaiset voivat tehdä sähköisen biopankkisuostumuksen ja -kiellon.

Pohjois-Karjalan asukkaat ovat suhtautuneet positiivisesti biopankkitoimintaan ja haluavat olla mukana tukemassa biopankkitutkimusta ja terveyden edistämistä. Tutkimushoitajan tehtävänä on toimia Pohjois-Karjalassa yhteyshenkilönä Siun soten erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon lisäksi myös yhdistyksille.

Tulen mielelläni kertomaan yhdistyksiin ja yhdistysten jäsenille Itä-Suomen Biopankin toiminnasta ja biopankkisuostumusten keruusta Pohjois-Karjalassa. Työaikojen suhteen työskentelen joustavasti ja voin tulla kertomaan yhdistyksille biopankin toiminnasta myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Suunnitellaan yhdessä, miten voisimme aloittaa yhteistyön juuri teidän yhdistyksessänne. Ottakaa rohkeasti minuun yhteyttä. Olisi mukava tavata teidät mahdollisimman pian.

Tuetaan yhdessä terveyttä edistävää tutkimusta!

Itä-Suomen biopankin verkkosivut

Yhteystiedot:
Marja-Leena Nuuttila
Tutkimushoitaja, Itä-Suomen Biopankki, Siun sote
puh. 013 330 3528
marja-leena.nuuttila@siunsote.fi