Järjestöjen toimintaedellytysten tukeminen ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa – Siun soten kysely


Siun soten Tulevaisuuden sotekeskushankkeen yhtenä tavoitteena on laajentaa järjestöyhteistyötä. Alueellisen ennaltaehkäisevän ja ennakoivan työn vahvistamiseksi kehitetään ja otetaan käyttöön entistä vahvempi yhteistyörakenne Siun soten, Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen välillä.

Tällä kyselyllä selvitetään Pohjois-Karjalan alueen järjestöjen näkemyksiä hyvinvointialueen järjestöjen toimintaedellytysten tukemiselle sekä yhteistyölle. Kyselyssä selvitetään myös järjestöjen näkemyksiä hyvinvointialueen mahdollisen järjestöyhdyshenkilön toimenkuvasta. Kysely on suunnattu kaikille Pohjois-Karjalan alueen järjestöille.

Kyselyyn pääset vastaamaan Webropolisssa, Vastaa kyselyyn 12.6. mennessä.

Aikaa kyselyyn vastaamiseen menee noin 10-15 minuuttia ja kyselyyn vastataan anonyymisti. Kyselyn vastauksia käytetään tulevaisuuden sotekeskushankkeen kehittämistyössä.

Lisätietoja:
Minna Patama, projektisuunnittelija
Tulevaisuuden sote-keskushanke, Siun sote
minna.patama@siunsote.fi
p. 013 330 4697

 

 

 

 

 

Asiasanat

hyvinvointi, sosiaaliala, sosiaali- ja terveys, sairastaminen, sairaudet,