Etsivän nuorisotyön käsikirja julkaistu


Into ry:n Etsivän nuorisotyön käsikirjassa perehdytään suomalaisen etsivän nuorisotyön kentän kokonaisuuteen syväluotaavasti, yleistajuisesti ja käytännönläheisesti.

Kirja käsittelee etsivän nuorisotyön tehtävää, tavoitetta ja arvoja, kohderyhmää ja käytäntöjä sekä johtamista, rakenteita ja lakeja. Keskeisiä ja läpileikkaavia teemoja ovat

  • sosiaalinen vahvistaminen
  • nuorisotyöllinen ja etsivä työote
  • tasavertainen kohtaaminen, luottamuksen rakentaminen ja rinnalla kulkeminen
  • palveluihin ohjaaminen ja monialainen yhteistyö.

Lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään työhyvinvointiin, tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen nuorisotyössä.

Etsivien nuorisotyöntekijöiden, heidän esihenkilöidensä ja organisaatioidensa ohella käsikirja soveltuu kaikille kasvatus-, ohjaus-, sosiaali- ja nuorisoalan ammattilaisille, opiskelijoille ja opettajille.

Tutustu julkaisuun Into ry:n verkkosivuilla.

 

 

Asiasanat

nuoret, nuoruus, hyvinvointi,