Osallisuuden resepti – itseopiskeltava verkkokoulutus nuorten osallisuudesta

 
Osallisuuden osaamiskeskus on tuottanut ilmaisen itseopiskeltavan verkkokoulutuksen nuorten yhteiskunnallisesta osallisuudesta.

Osallisuuden resepti –niminen koulutus tarjoaa informatiivisia ja osallisuuden ymmärtämistä syventäviä puheenvuoroja, tehtäviä sekä konkreettisia välineitä nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseen.

Verkkokoulutus on suunnattu erityisesti julkishallinnossa työskenteleville, mutta koulutuksen voi tehdä jokainen, joka haluaa kehittää omaa osaamistaan nuorten yhteiskunnallisesta osallisuudesta ja sen edistämisestä. Koulutuksessa pureudutaan osallisuuden käsitteeseen ja merkitykseen, nuorten omaan kokemukseen osallisuudesta ja esitellään konkreettisia välineitä osallisuustyöhön. Esiin nousevat mm. kysymykset: Miksi joku ei osallistu, vaikka periaatteessa voisi ja haluaisi? Miten osallisuutta ja sen laatua voi mitata? Miten nuoret osallisuuden asiantuntijat näkevät vuorovaikutuksen järjestäjien ja osallistujien välillä?

Koulutus ei vaadi kirjautumista tai kerralla suorittamista, vaan materiaaleja voi suorittaa silloin ja sen verran, kuin itselle sopii. Koko koulutuksen suorittamiseen kuluu aikaa noin kolme tuntia. Koulutus löytyy osoitteesta: https://nuoretjaosallisuus.fi/osallisuudenresepti/.

Osallisuuden osaamiskeskus on tehnyt koulutusta laatiessa yhteistyötä moninaisen asiantuntijaryhmän kanssa. Mukana ovat olleet muun muassa Sitra, Itä-Suomen yliopisto, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto, Seta, Into ry sekä Suomen Lukiolaisten Liitto.

 

 

Asiasanat

sosiaaliala, hyvinvointi, osallisuus, nuoret, nuoruus,