Osaamiskeskus Kentauri on luonut kaksi ikätasoista osallisuusmittaria nuorisoalan järjestöille


Kentaurin uudet osallisuusmittarit kartoittavat toiminnassa syntyvää osallisuuden kokemusta ikätasoisesti. Mittarit kartoittavat toimintaan osallistuvan lapsen ja nuoren kokemusta kuulumisesta, toimijuudesta sekä mahdollisuudesta vaikuttaa.

Voit pyytää osallistujia täyttämään printatut paperiversiot tai viedä kysymyspatteristot käyttämäänne sähköiseen työkaluun.

Mittarit löytyvät sähköisinä myös Pokka-arviointityökalusta. Jos organisaatiollanne on tunnukset Pokkaan, voitte käyttää mittareita suoraan sitä kautta.

Lisätietoa Kentaurin verkkosivuilla.

 

 

Asiasanat

hyvinvointi, sosiaaliala, osallisuus,