Kulttuurihyvinvoinnin edistämisen suunnitelma valmistui Pohjois-Karjalassa

 
Pohjois-Karjalan ensimmäinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma kannustaa osallistumaan ja tekemään yhdessä.  Kulttuurihyvinvointisuunnitelma julkistettiin Kulttuurista hyvinvointia Pohjois-Karjalaan -hankkeen päätöstilaisuudessa keskiviikkona 18.5.2022.

Vuoteen 2025 ulottuvan Pohjois-Karjalan kulttuurihyvinvointisuunnitelman painopistealueet ovat:

  1. Hyvinvoiva ja osallistuva asukas
  2. Elinvoimainen yhteisö
  3. Yhteistoimijuus ja yhdessä tekeminen.

Suunnitelmassa jokaiselle painopistealueelle on määritelty kehittämistavoitteet sekä niiden kärkiteemat. Kärkiteemat ovat positiivisia lähiajan päämääriä, joihin maakunnassa tähdätään kulttuurihyvinvointitoiminnalla.

Läpileikkaaviksi periaatteiksi on määritelty, että toiminnan tulee olla avointa, esteetöntä, osallisuuden mahdollistavaa, saavutettavaa, turvallista, työllistävää ja yhteisöllisyyttä edistävää. Suunnitelman toteuttajina ovat maakunnan asukkaat, kulttuuritoimijat, taiteilijat, viranomaiset, elinkeinoelämä, koulutusorganisaatiot, kansalaisjärjestöt ja yhteisöt sekä muut toimijat.

Suunnitelma jalostuu nopeasti käytäntöön. Esimerkiksi Siun sote on palkannut tulevalle kesälle asiantuntijan kehittämään kulttuurihyvinvointitoimintaa.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelman taustalla on vuonna 2019 hyväksytty Pohjois-Karjalan hyvinvointistrategia. Strategiaprosessin aikana päätettiin laatia erillinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma. Suunnitelman taustatyötä on siis tehty aktiivisesti useamman vuoden ajan niin kulttuuritoimijoiden kuin myös järjestö- ja kuntasektoritoimijoiden kanssa.

Lisätietoa Pohjois-Karjalan maakuntaliiton verkkosivuilla.

Pohjois-Karjalan kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2022-2025

 

 

Asiasanat

kulttuuri, hyvinvointi,