A-klinikkasäätiön kysely: Riippuvuuksista haittoja kokevien läheiset tulisi myös huomioida palvelujärjestelmässä


A-klinikkasäätiön järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnan tekemän kyselyn perusteella 72 % kyselyyn vastanneista sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluiden ammattilaisista (N=1093) kohtaa työssään riippuvuuksista haittoja kokevien ihmisten läheisiä. 74 % vastaajista koki tarvitsevansa lisää tietoa siitä, miten läheisiä voi ohjata ja auttaa.

Peruspalveluissa tulisikin nykyistä paremmin tunnistaa läheisen tuen tarve, ottaa läheisen hyvinvointi puheeksi sekä tarjota aktiivisesti tukea heille.

A-klinikkasäätiön tekemän kyselyn perusteella vain 12 prosenttia kyselyyn vastanneista työntekijöistä teki yhteistyötä päihdealan järjestöjen kanssa. Sote-palveluissa tarvittaisiinkin lisää tietoa järjestöjen tarjoamista tukimuodoista.

A-klinikkasäätiön järjestölähtöinen päihdetyön kehittämistoiminta on julkaissut sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnatun esitteen, jonka tavoitteena on tuoda esiin läheisten palvelutarpeita sekä esitellä valtakunnallisesti toimivia päihde- ja riippuvuusalan järjestöjä ja heidän läheisille suunnattuja tukimuotojaan.

Lue lisää A-klinkkasäätiön verkkosivuilta.

 

 

Asiasanat

sosiaaliala, hyvinvointi, päihteet, päihteettömyys, omaiset,