Kela on koonnut tilastoistaan tietopaketteja hyvinvointialueille


Kuinka suuri osa hyvinvointialueen väestöstä saa perustoimeentulotukea, työkyvyttömyyseläkettä tai sairaanhoitokorvauksia?

Etuuksittain kootut tiedot kertovat, miten suuri osuus hyvinvointialueen väestöstä saa kutakin etuutta ja miten eurot jakautuvat hyvinvointialueiden välillä. Hyvinvointialueiden lisäksi mukana on myös Helsingin kaupunki.

Paketti sisältää tietoa seuraavista etuuksista:

  • kuntoutus
  • perustoimeentulotuki
  • sairaanhoitokorvaukset (pl. lääkkeet)
  • työmarkkinatuki
  • kunnan osarahoittama työmarkkinatuki
  • työkyvyttömyyseläke (nuoret).

Kelan tilastotietokanta Kelastosta samoja tietoja voi etsiä hyvinvointialueen tai kunnan mukaan. Kelassa rakennetaan parhaillaan myös uutta Tietotarjotin-verkkopalvelua, jonne koottaan kaikki Kelassa oleva tilasto- ja tutkimustieto.

Lue lisää Kelan verkkosivuilta

 

 

 

Asiasanat

sosiaaliala, hyvinvointi, terveys, sairastaminen, sairaudet, sairastuminen, työttömyys,