JANE täydennyshaku 4.5.-20.5.

 
Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta on maakunnan järjestöjen yhteistyörakenne. JANE toimii järjestö- ja yhdistystoiminnan asiantuntijaryhmänä maakuntaliitossa.

JANE tiivistää alueen yhdistyksien osaamisen, asiantuntemuksen ja yhteistyön, tuo asioihin yhdistysten näkökulman,
vahvistaa yhdistysten toimintaedellytyksiä ja saa yhdistykset kohtaamaan sekä synnyttää uusia mahdollisuuksia yhteistyölle.

JANE hakee täydennyshaussa kaudelle 2022-2023  jäsentä seuraavaan paikkaan:

  • Monialajärjestöt, varajäsen

Täydennyshaku on avoinna 4.5.-20.5.2022.

Ehdotukset yhdistyksiltä neuvottelukunnan varajäseniksi voi jättää sähköisellä lomakkeella:

https://link.webropol.com/s/janetaydennyshaku2022

Neuvottelukunnan jäsenet edustavat Pohjois-Karjalassa toimivia järjestöjä monipuolisesti eri toimialoilta. Neuvottelukunnan jäseniksi valitaan henkilöitä, jotka ovat alansa asiantuntijoita, aktiivisia henkilöitä ja joilta löytyy aikaa ja tahtoa rakentaa järjestöyhteistyötä neuvottelukunnan puitteissa.

Valittu edustaja sitoutuu toimimaan viestin viejänä neuvottelukunnan ja oman toimialueensa järjestöjen välillä. Kokoonpanossa pyritään siihen, että mukana on sekä järjestöjen työntekijöitä että luottamushenkilöitä. Yhdistyksen toiminta-alueena on oltava Pohjois-Karjala.

Järjestöasiain neuvottelukunta kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Kokouksiin osallistuminen etäyhteydellä on mahdollista. Kokoukset ovat tarkoitettu sekä jäsenille että varajäsenille,

Lisätietoja: Anne Pyykkönen, anne.pyykkonen@pksotu.fi,
045 117 9340, www.jelli.fi/jane

JANE täydennushauss ahetaan monialajärjestön varajäsentä. Täydennyshaku avoinna 4.5.-20.5.2022.