Hallitus esittää yhdistyslakiin muutoksia: etäosallistuminen, kokouspaikattomuus ja ennakkoilmoittautuminen


Hallitus antoi 21.4. eduskunnalle esityksen laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta (HE 47/2022 vp).

Lainmuutoksen myötä yhdistykset voisivat jatkossa hallituksen päätöksellä sallia etäosallistumisen yhdistyksen kokoukseen, jollei tätä ole yhdistyksen säännöissä kielletty. Tämä koskee ns. hybridikokouksia, joihin osallistuminen on mahdollista myös paikan päällä.

Kokonaan uutena kokousmuotona yhdistyslakiin säädettäisiin ilman kokouspaikkaa pidettävistä yhdistyksen kokouksista.

Väliaikaisten poikkeamislakien aikana yhdistyksen hallitus on voinut edellyttää jäseniltä sitovia ennakkoilmoittautumisia yhdistyksen kokoukseen. Yhdistyslakiin esitetään vastaavaa säännöstä sillä erotuksella, että sitovien ennakkoilmoittautumisten käyttö olisi mahdollista vain, mikäli asiasta määrätään yhdistyksen säännöissä.

Uutinen SOSTEn verkkosivuilla