KELAn kysely: Valtaosa Kelan asiakkaista huolissaan raha-asioistaan


Kela kysyi perus- ja vähimmäisturvan varassa eläviltä ihmisiltä, miten riittävänä he pitävät saamaansa etuutta tai kuinka yleisesti he kokevat erilaisia taloudellisia vaikeuksia tai huolia.

Kolme neljäsosaa asiakkaista oli huolissaan raha-asioistaan ainakin joskus. Kyselyyn vastasi 1233 asiakasta.

Lisätietoa kyselyn tuloksista Kelan verkkosivuilla

Asiasanat

hyvinvointi, sosiaaliala,