Luonto ja osallisuus -verkkosivusto kokoaa luontolähtöisiä menetelmiä osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi


Luonnon ja luontoympäristöjen moninaisia hyvinvointivaikutuksia voidaan hyödyntää eri palveluissa ja toiminnoissa.

Tuore verkkosivu tarjoaa tutkimustuloksia ja luontolähtöisiä menetelmiä, joilla voidaan lisätä erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta ja hyvinvointia.

Sivustolla esitellään, miten luontoympäristöt ja luontolähtöiset toiminnot voivat lisätä erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Erilaisia luontolähtöisiä toimintatapoja ja -malleja voidaan hyödyntää kuntien ja alueiden hyvinvointisuunnittelussa, sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluissa sekä koulujen ja päiväkotien opetuksessa.

Tutustu sivustoon: Luonto ja osallisuus (Thl.fi)

Asiasanat

hyvinvointi, osallisuus, luonto, ympäristö,