Hae TerveSos -palkintoa 2022 – Hakuaika 21.3. – 13.4.2022


Oletteko toimijaverkostona tai toimijana kohdanneet monimutkaisen ja ajankohtaisen ilmiön, joka ei ratkea yhden toimijan teoilla?

TerveSos -palkinnon 2022 teemana on Kestävän hyvinvoinnin monitoimijuus. Kilpailuun haetaan monitoimijaisia toimintamalleja ja ratkaisuja, jotka voivat olla kohderyhmän osallisuutta ja hyvinvointia lisääviä toimia, sote-alan työn imun ja pitovoiman kehittämistä tai palvelujen kestävyyden takaamista muuttuvissa olosuhteissa. Kestävä hyvinvointi voi tarkoittaa myös yksilön, yhteisön tai palvelun resilienssiä eli kykyä toimia muuttuvissa olosuhteissa ja kriisiolosuhteissa.

Finalistit julkaistaan 21.4., jonka jälkeen yleisö voi äänestää suosikkiaan Innokylässä 5.5. saakka. Arviointiraadin valitsema voittaja ja yleisön suosikki julkaistaan TerveSos-tapahtumassa 24.5.2022 klo 16.00.

Palkinnot

Voittajalle 2000 euroa, yleisön suosikille 1000 euroa.

Palkintokriteerit

Yhteisessä toiminnassa ja kestävän hyvinvoinnin tuottamiseksi

  • osallistetaan toimijoita
  • luodaan uudenlaista toimijuutta ja kumppanuuksia sote-keskuksissa ja hyvinvointialueella
  • tuotetaan uudenlaisia näkökulmia ja konkreettisia toimintamalleja kestävän hyvinvoinnin teemaan

Toimivuus ja vaikutukset

  • vastaa olemassa olevaan tai uuteen tarpeeseen ja haasteeseen tai tulossa olevaan ilmiöön
  • on saavutettu tuloksia, tuotoksia, toimintatapoja
  • eri toimijat työskentelevät yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi

Hyödynnettävyys ja yleistettävyys

  • kehitetty malli tai ratkaisu on juurtunut omaan toimintaan ja sitä voidaan hyödyntää muuallakin
  • toiminnan jatkuvuus on kestävällä pohjalla

Lisätietoa Innokylän verkkosivuilla

 

 

Asiasanat

hyvinvointi, sosiaaliala, sosiaali- ja terveys, terveys, terveysala,