Suomen Punainen Risti hakee vastaanottokeskuksen johtajaa


Suomen Punaisen Ristin Savo-Karjalan piiriin perustettavaan väliaikaismajoitusta tarjoavaan vastaanottokeskukseen haetaan johtajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Työtehtävät

Toimit vastaanottokeskuksen työntekijöiden esimiehenä. Vastaat vastaanottotoiminnan laadusta ja kustannustehokkuudesta. Sinulla on hyvät johtamis- ja organisointitaidot, kehittämismyönteinen ote sekä hyvä paineensietokyky.

Vastaanottokeskuksen johtaja
  • vastaa yksikön toiminnan suunnittelusta, toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöhallinnosta
  • valmistelee toimintasuunnitelman, talousarvion ja tilinpäätöksen
  • neuvottelee yksikköä koskevat sopimukset
  • johtaa yksikköä sovittavan työnjaon mukaisesti

Työn aloitus sopimuksen mukaan, kuitenkin mahdollisimman pian. Haku päättyy 1.4.2022.

Lisätietoa

 

 

Asiasanat

avoin työpaikka, työpaikat, sosiaaliala,