Suomen Punainen Risti hakee työntekijöitä väliaikaismajoitusyksikköön (vastaava ohjaaja, sosiaaliohjaaja, ohjaaja, terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä)


Suomen Punainen Risti hakee  Savo-Karjalan piiriin perustettavaan väliaikaismajoitusyksikköön useita työntekijöitä.

 

Vastaava ohjaaja
Toimit vastaanottokeskuksen ohjaajien työn tukena ja lähiesimiehenä. Sinulla on hyvät johtamis- ja organisointitaidot, kehittämismyönteinen ote sekä hyvä paineensietokyky. Teet asiakastyötä yhdessä muiden ohjaajien kanssa, ratkot päivittäin eteen tulevat haasteet, huolehdit perehdyttämisestä, osaamisen kehittämisestä ja työyhteisön hyvinvoinnista. Haku päättyy 31.3.

Sosiaaliohjaaja
Sosiaaliohjaaja järjestää vastaanottokeskuksen asiakkaille vastaanottolain mukaiset sosiaalipalvelut. Työ sisältää asiakastyötä, palvelutarpeen arviointeja, vastaanottorahaprosessiin osallistumista, laajoja asiakokonaisuuksia usein osana moniammatillista tiimiä sekä yhteistyöverkostoa ja yleistä asiakkaidemme auttamista. Sosiaaliohjaaja toimii asiakaskunnan asiakastyön ytimessä.Tehtävä voidaan täyttää heti, kun sopiva henkilö löytyy.

Ohjaaja
Vastaanottokeskuksen ohjaajan työnkuvaan kuuluu turvapaikanhakijoiden majoituspalvelujen järjestäminen, yleinen ohjaus- ja neuvontatyö, työtoiminnan sekä liikunta- ja vapaa-ajan toimintojen organisointi. Tehtävä voidaan täyttää heti, kun sopiva henkilö löytyy.

Terveydenhoitaja
Terveydenhoitajana toteutat turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien terveydenhuoltoa osana monialaista tiimiä. Tehtävä voidaan täyttää heti, kun sopiva henkilö löytyy.

Sosiaalityöntekijä
Sosiaalityöntekijän ensisijainen tehtävä on tehdä vastaanottolain 25 §:n mukaista sosiaalipalvelujen palvelutarpeen arviointia sekä sosiaalipalveluna tehtävää sosiaalityötä. Haku päättyy 31.3.

 

Asiasanat

avoin työpaikka, työpaikka, sosiaaliala,