Onko sinulla hyviä kokemuksia koulutusyhteistyöstä tai ideoita sen toteuttamiseen? Vastaa kyselyyn!


Onko sinulla hyviä kokemuksia koulutusyhteistyöstä tai ideoita sen toteuttamiseen?
Tule mukaan rakentamaan entistä vahvempaa koulutuksellista yhteistyötä Pohjois-Karjalassa ja vastaa oheiseen kyselyyn.  

Kartoitamme EduEntr -hankkeessa, millaista ruohonjuuritason yhteistyötä korkea-aste, ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö tekevät Pohjois-Karjalassa.

Yhteistyön muodot vaihtelevat yhteisistä opinnoista tilojen vuokraamiseen tai harjoittelupaikan tarjoamiseen.  Tehdään tämä kaikki näkyväksi ja mietitään malleja, joilla yhteistyö jalostuu entistä paremmaksi.

 Yhdessä tekeminen ja kehittäminen yli koulutussektoreiden on tärkeää niin yksittäisten oppijoiden kuin alueen elinvoimaisuuden kannalta. Tämä tukee tulevaisuudessakin alueemme veto- ja pitovoimaa sekä takaa ammattitaitoisen henkilöstön riittävyyden

Tärkeä täydentävä osa ovat järjestöt, jotka vahvistavat osallisuutta ja tarjoavat joustavia ratkaisuja lyhytkestoisessa koulutuksessa.

Kyselyssä on 10 kysymystä, joten vastaaminen vie sinulta vain pari minuuttia! Kiitos ajastasi!

Linkki kyselyyn

Vastaathan 10.2.2022 mennessä.

Hankkeen nettisivuilla on lisätietoa projektista. Tilaisuutemme ja materiaalimme ovat kaikille avoimia, joten tervetuloa osallistumaan!


Lisätietoa:

 Anssi Salonen                                                                                                                    
yliopistotutkija
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
Itä-Suomen yliopisto
anssi.salonen@uef.fi
p. 050 465 5634


Minna Halonen
projektikoordinaattori, EduEntr -koulutusyrittäjyys ja -yritysyhteistyö -hanke
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
Itä-Suomen yliopisto
minna.halonen@uef.fi
p. 050 4733292