Raportit sosiaaliturvan ongelmakokonaisuuksista, valinnoista ja perusperiaatteista ovat valmistuneet


Sosiaaliturvakomitean jaostojen raporteissa käsitellään nykyisen sosiaaliturvan ongelmia kokonaisvaltaisesti.

Sosiaaliturvan nykyisten ongelmien sekä valintojen ja perusperiaatteiden kuvaaminen on ollut sosiaaliturvakomitean työn ensimmäinen vaihe.

Komitean jaostot ovat koonneet työn tulokset viiteen raporttiin. 

  • Sosiaaliturvan monimutkaisuus
  • Ansiotyön ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen
  • Viimesijainen turva, perusturva ja asuminen
  • Palvelujen ja etuuksien yhteensovittaminen
  • Sosiaaliturvan valinnat ja perusperiaatteet

Tutustu raportteihin STM:n verkkosivuilla.

 

 

 

 

Asiasanat

hyvinvointi, sosiaaliala, sosiaaliturva,