Suomen Kulttuurirahaston maakuntarahastojen apurahahaku 10.1.-10.2.


Suomen Kulttuurirahaston yhteydessä toimii 17 maakuntarahastoa. Ne tukevat oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa.

Maakuntarahastojen tammikuun haun apurahat jakautuvat työskentelyapurahoihin ja kuluapurahoihin. Tammikuun haun erityiskohteita ovat kotiseututyöhön kohdistuvat hankkeet ja Taidetta kaikille -apurahat sekä kärkihankeapurahat, jotka myönnetään vuosittain tavanomaista suurempiin hankkeisiin. Maakunnalla saattaa olla myös omia erityiskohteita.

Hakuaika  10.1.-10.2.2022.

Lisätietoa Suomen kulttuurirahaston verkkosivuilla

 

 

 

Asiasanat

kulttuuri, taide, apurahat,