Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen koordinaatio- ja viestintähanke haettavana Pohjois-Karjalassa, hakuaika 31.1.2022 asti


ELY-keskus hakee  järjestöjen ja kansalaistoimijuuden tueksi koordinaatio- ja viestintähanketta tukemaan rakennerahastotoiminnan vaikuttavuutta ja tulosten näkyvyyttä. Hankkeen toiminnan tulee olla maakunnallisesti kattava.

Hankkeen tehtäviä ovat:

  • tukea ja kehittää kansalaistoimijuutta ja sen toimintamahdollisuuksia rakennerahastoissa
  • varmistaa maakunnallinen ja teemallinen kattavuus
  • edistää järjestöjen hankeosaamista
  • tukea järjestötoimijoiden osallisuusosaamista
  • tukea hankkeiden keskinäistä koordinaatiota ja yhteistyötä
  • vahvistaa hanketoiminnan tuloksellisuusviestintää ja vaikuttavuusarviointia
  • perustaa kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen ohjausryhmä ja tukea sen toimintaa
  • osallistua ELY-keskuksen kanssa rakennerahastohakujen järjestämiseen.

Hankkeessa käytetään poikkeuksellisesti 100 % tukea hankkeen yleishyödyllisen sisällön vuoksi ja hankkeen rahoitukseen on varattu 250 000 euroa.

Lisätietoa verkkosivuilla

Lisätietoja hankehausta saa rahoitusasiantuntija Sirpa Raassinalta: sirpa.raassina@ely-keskus.fi, p. 0295 026 159.