Mielenterveysbarometri 2021: Sairaus leimaa vahvemmin kuin ennen


Yleiset asenteet mielenterveysongelmia kohtaan ovat kohentuneet vuodesta 2005. Vuoden 2021 Mielenterveysbarometrin mukaan sairauden aiheuttama leima vaikuttaa kuitenkin yhä vahvasti mielenterveysongelmia itse kokeneiden ihmisten arkeen, jopa vahvemmin kuin kaksi vuotta sitten.

Neljä viidestä mielenterveyshäiriöön sairastuneesta koki, että mielenterveysongelmat leimaavat edelleen ja 58 % raportoi muiden ihmisten välttelevän. Hoitoon hakeutumista on hävennyt yli kolmannes (36 %).Luvut ovat nousseet vuodesta 2019. Silloin mielenterveysongelmien koki leimaavan hieman alle puolet (47 %). Muiden välttelystä kertoi ja hoitoon hakeutumista häpesi 30 %.

Tämä vuosi oli 16 vuoden seurannan aikana myös ensimmäinen, kun mielenterveysongelmia itse kokeneiden arvio täysivaltaisuudestaan yhteiskunnan jäseninä oli pudonnut pienemmäksi kuin väestön ja mielenterveysalan ammattilaisten arvio asiasta.

Tutustu barometrin tuloksiin Mielenterveyden keskusliiton verkkosivuilla

Asiasanat

hyvinvointi, sosiaaliala, mielenterveys,