Tuore tutkimus: Kenen harteilla on vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus Suomessa?


Opintokeskus Sivis toteutti keväällä Kansalaisareena ry:n ja Kirkkohallituksen kanssa Vapaaehtoistyön tekeminen Suomessa -kyselyn, jonka avulla hahmoteltiin vapaaehtoistyön lähitulevaisuutta. 

Kyselyn vastaajia oli 1094 ja heidän joukkonsa oli varsin hyvä läpileikkaus Suomessa asuvista ihmisistä. Kyselyssä 47 % vastaajista arvioi tehneensä vapaaehtoistyötä viimeisen 12 kuukauden aikana. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että halua vapaaehtoistyöhön on myös  tulevaisuudessa. Mukaan lähtemistä auttavat esimerkiksi toiminnan organisointiin ja yksilöiden motivointiin liittyvät tekijät. Osallistumishalukkuus ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti.

Lue koko julkaisu Opintokeskus Siviksen verkkosivuilta.

 

 

 

Asiasanat

hyvinvointi, vapaaehtoistoiminta, vapaaehtoistyö,