Ajankohtaiskuva päihde- ja mielenterveysjärjestöistä – MIPA 2.0 -tutkimusohjelman järjestökyselyn keskeiset tulokset

 

MIPA 2.0 -tutkimusohjelman alkuvuonna toteuttamassa järjestökyselyssä kartoitettiin yhdistysten kohderyhmiä, toimijoita, toimintamuotoja, rahoitusta, yhteistyösuhteita, kehittämistarpeita, tulevaisuuden näkymiä ja koronaepidemian vaikutuksia toimintaan. Kyselyyn vastasi 164 järjestöä ja paikallisyhdistystä.

Infograafit kertovat yhdistysten toimintamuotojen muutoksista sekä erityisesti niiden sähköistymisestä ja osallistujien tavoittamisen vaikeudesta koronaepidemian aikana. Avustusjärjestelmän muutokset ja sote-uudistus aiheuttavat kasvavaa huolta toiminnan rahoituksista, joiden kerrotaan viime vuosina vähentyneen useammin kuin lisääntyneen.

Kehittämistarpeet koskevat myös toiminnan suurempaa näkyvyyttä ja uusia keinoja saada vapaaehtoisia mukaan. Yhdistysten tarjoamalle tuelle nähdään kasvavaa tarvetta. Osallistujamäärien odotetaan tulevina vuosina kasvavan ja toiminnan laajenevan.

Keskeiset tulokset on julkaistu infograafeina  julkaisussa.

 

Asiasanat

päihteet, päihteettömyys, mielenterveys, sosiaaliala,