Järjestöjen sosiaali-ja terveyspalvelykysely: Sote-palveluiden ongelmia pitäisi ratkoa lisäämällä yhteistyötä, resursseja ja hyödyntämällä järjestöjä


Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän suurimmat ongelmat ovat pitkät jonotusajat sekä puutteet osaamisessa, resursseissa ja alueellisessa yhdenvertaisuudessa. Palvelujärjestelmän ongelmia tulisi ratkaista sote-uudistuksessa esimerkiksi lisäämällä yhteistyötä ja resursseja sekä hyödyntämällä järjestöjä.

Näin katsoo iso osa SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n sosiaali- ja terveyspalvelukyselyyn vastanneista järjestöistä. Suurin osa vastaajista nimesi avovastauksissa järjestönsä edustamien ihmisten kannalta isoimmiksi ongelmiksi sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä pitkät odotus- ja jonotusajat (20 %), puutteet osaamisessa (20 %) sekä puutteelliset resurssit (18 %).

Lisäksi lähes yhtä moni vastaaja nosti esiin sen, että alueellinen yhdenvertaisuus toteutuu nykyisessä palvelujärjestelmässä huonosti (17 %).

Tutustu tarkempiin tuloksiin Sosten verkkosivuilla.

 

 

Asiasanat

hyvinvointi, sosiaaliala, terveys,