Kotikartanoyhdistys ry hakee toiminnanjohtajan sijaista


Nykyisen toiminnanjohtajan jäädessä toimivapaalle, Kotikartanoyhdistykselle haetaan toiminnanjohtajaa johtamaan ja kehittämään yhdistyksen kokonaisvaltaista toimintaa, jolla varmistetaan yhdistyksen toimintaedellytykset nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen päivittäisestä johtamisesta, henkilöstö- ja taloushallinnosta. Hän toimii hallituksen kokouksissa asioiden valmistelijana ja esittelijänä. Toiminnanjohtaja toimii projektipäällikkönä ESR-hankkeessa, vastaa STEA-ja ESR-avusteisen toiminnan toteuttamisesta, raportoinnista ja maksatuksista yhdessä henkilöstön kanssa sekä toimii palvelutuotannon vastuuhenkilönä. Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu yhdistyksen edustajana toimiminen erilaisten verkostojen, työryhmien ja yhteistyöhankkeiden kanssa.

Haku päättyy 28.11.2021

Lisätietoa

 

 

Asiasanat

sosiaaliala, hyvinvointi, työpaikka, avoin työpaikka,