Monipaikkainen Pohjois-Karjala?


Monipaikkainen Pohjois-Karjala -hankkeessa selvitetään monipaikkaisuuden ilmiötä ja tähän liittyvää potentiaalia ja kehittämistarpeita Pohjois-Karjalan maaseutualueilla.

Selvityshanke toteutetaan Itä-Suomen yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen sekä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen yhteistyöhankkeena. Hankkeen hallinnoija toimii Itä-Suomen yliopisto.

Monipaikkaisuutta tarkastellaan kolmen teeman kautta:

  1. monipaikkaisuuden mahdollisuudet kolmannen sektorin (järjestöt, kyläyhteisöt) vahvistamisessa
  2. monipaikkainen hoiva
  3. monipaikkainen työ ja yrittäjyys.

Hankkeessa toteutetaan kunta- ja järjestötoimijoiden yhteisiä keskustelutilaisuuksia paikallista ja alueellista monipaikkaisuutta ja sen mahdollisuuksia koskevan tiedon keräämiseksi. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys vastaa kunta- ja järjestötoimijoiden keskustelutilaisuuksien järjestämisestä.

Keskustelutilaisuuksien lisäksi hankkeessa kartoitetaan olemassa olevaa tietopohjaa monipaikkaisuudesta Pohjois-Karjalassa sekä toteutetaan kyselytutkimus Pohjois-Karjalan monipaikkaisille asukkaille.

Monipaikkaisuus-keskustelutilaisuudet/järjestöillat

Heinävesi: 7.10.2021 Monipaikkaisuus-ilta

Lisätietoa tulossa:

Ilomantsi: 4.11.2021, Ilomantsin järjestöilta
Liperi: 23.11.2021, Liperin järjestöilta
Nurmes: 30.11.2021 klo 1730-19.00, Nurmeksen järjestöilta, Savikylän maamiesseurantalo, Nurmes

Tohmajärvi: 18.1.2022 Tohmajärven järjestöilta
Rääkkylä: 20.1.2022 klo 18. Rääkkylän järjestöilta

Hanke toteutetaan ajalla 01.09.2021 – 31.05.2022. Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma/Pohjois-Karjalan ELY-keskus.

Hankkeen yhteyshenkilöt ja lisätietoa hankkeesta:
https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/monipaikkainen-pohjois-karjala-monipoka/

Yhteyshenkilö Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen osalta:
Hanna Kääriäinen, Järjestökehittäjä, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys,
hanna.kaariainen@pksotu.fi, 044 7152060