Alli Paasikiven säätiön kulttuuri- ja kehittämisapurahat haettavana 24.9-8.10.2021

Alli Paasikiven säätiön tarkoitus on edistää perheen sosiaalista turvallisuutta yhteiskunnassa. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja sekä kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin että tutkimukseen, jotka edistävät säätiön tarkoitusta.

Kulttuuriapuraha on pienimuotoisille, vuoden kuluessa toteutettaville, kulttuurihankkeille tarkoitettu apuraha. Kulttuuriapurahaa myönnettäessä katsotaan eduksi verkostoituminen ja yhteistyö usean toimijan kanssa. Kulttuurihankkeen apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt ja yhteisöt. Apurahan suuruus on enintään 4 000 euroa. Hakuaika on 24.9-8.10.2021.

Kehittämisapuraha
on yhteisöille myönnettävä apuraha, jonka tarkoitus on mahdollistaa uuden toimintamallin kehittäminen tai kokeilu sekä tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön. Hankkeet on toteutettava vuoden kuluessa avustuksen myöntämisestä. Kehittämishankeissa apurahat ovat korkeintaan 8 000 euroa.
Hakuaika on 24.9-8.10.2021.

Alli Paasikiven säätiön verkkosivut