Kysely: Suomessa isoja alueittaisia eroja siinä, kuinka hyvin järjestöt ovat saatavissa mukaan sote-uudistukseen


Suomessa on suuria alueellisia eroja siinä, kuinka hyvin järjestöt ovat osallistettavissa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen. Alueellisia eroja on myös siinä, kuinka hyvin järjestöjen yhteistyörakenteet pystyvät tuomaan järjestöjä yhteen ja kuinka kattavasti ne pystyvät tavoittamaan sosiaali- ja terveysyhdistykset eri puolilla maata.

Tämä selviää Järjestöjen sote-muutostuen kesäkuisesta hyvinvointialueiden tilannekuvakyselystä. Siihen vastasivat muutostuen eri puolilla Suomea työskentelevät järjestöasiantuntijat sekä joukko Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan jäseniä ja varajäseniä. He tuntevat alueiden toimintaympäristöä ja tietävät alueellisen yhteistyön tilanteesta.

Kysymys järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyörakenteiden kyvystä osallistaa järjestöt sote-uudistukseen sai koko maassa keskiarvon 3,3 asteikon ollessa 1–5 heikosta vahvaan. Parhaimmaksi yhteistyörakenteiden kyky osallistaa järjestöt sote-uudistukseen arvioitiin Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa, kun taas heikoimmaksi se arvoitiin Kainuussa.

Lue lisää SOSTEn verkkosivuilta