Digikulttuuripalvelujen tuottaja Itä-Suomessa – Vastaa kyselyyn!

 

Hei itäsuomalainen kulttuuritoimija!

  • Toteutatko kulttuuripalveluja diginä ja virtuaalisesti, eli tapahtumia, esityksiä, työpajoja, tallenteita tai julkaisuja verkossa?
  • Toimitko lisäksi jollakin seuraavista alueista: Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Kymenlaakso?

Jos vastasit molempiin kysymyksiin kyllä, niin käy vastaamassa meneillään olevaan  kyselyyn digitaalisista taide- ja kulttuuripalveluista sekä niitä tuottavista tahoista!

Kyselyn avulla kerättyä tietoa levitetään alueen kuntien kulttuuripalveluille. Tarkoituksena on lisätä kunnissa työskentelevien tuntemusta omassa ja naapurimaakunnissa tarjottavista digikulttuuripalveluista ja niitä tuottavista tahoista. Tavoitteena on lisätä Itä-Suomessa asuvien ja työskentelevien taiteen ja kulttuurin ammattilaisten tuottamien digikulttuuripalvelujen tunnettavuutta ja myyntiä!

Kerro tuottamastasi digitaalisesta tai virtuaalisesta kulttuuritoiminnasta tai -palvelusta viimeistään 3.10.2021 täällä

Kyselyn toteuttavat yhteistyössä Saimaa-ilmiö sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Itä-Suomen alueelliset kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishankkeet:
– Etelä-Savon maakuntaliiton ”AKKU – Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa”
– Pohjois-Savossa Kuopion kaupungin ”Kulttuuri kuulolla”
– Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ”Kulttuurista hyvinvointia Pohjois-Karjalaan”
– Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa XAMK:in ja LAB:in ”Eloa ja iloa Kaakkois-Suomeen”

Kyselyn kuva