Koneen Säätiön apurahahaku 1.–15.9.2021


Koneen Säätiön yleinen apurahahaku järjestetään 1.–15.9.2021. Sääätiö myöntää apurahoja tieteeseen, taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin.

Teemahaku järjestetään yleisen apurahahaun kanssa samaan aikaan.

Koneen Säätiön apurahaa voi hakea:  

  • akateemiseen tieteelliseen työskentelyyn humanistisen, taiteellisen, yhteiskuntatieteellisen tai ympäristöntutkimuksen aloilla 
  • ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn kaikilla taiteen aloilla 
  • monialaiseen työskentelyyn edellä mainituilla tieteen ja taiteen aloilla 
  • tieteellisen ja/tai taiteellisen työn edistämiseen edellä mainituilla aloilla (esimerkiksi alaa kehittävä hanke) 
  • tieteelliseen tutkimukseen ja/tai taiteelliseen työhön pohjautuvaan työhön edellä mainituilla aloilla (esimerkiksi tieteen ja taiteen saattaminen erilaisille yleisöille) 
  • poikkeustapauksissa muuhun kulttuurityöhön. 

Teemahaku

Vuonna 2021 Koneen Säätiö käynnistää Rapautuuko demokratia –nimisen rahoitusohjelman. Ohjelmaan liittyvät teemahaut arvioidaan yleisestä hausta erillään. Yleisen haun hakemuksissa aihe on vapaa, eli aiheen ei tarvitse liittyä ohjelmaan tai teemahakujen aiheisiin.

Lisätiietoa säätiön verkkosivuilla