Osaamispuu-verkkosivusto kokoaa lapsi-ja perhepalveluissa tarvittavaa ammattilaisten ja työyhteisöjen osaamista


Osaamispuu on verkkosivusto, joka on rakentunut Turun ja Itä-Suomen yliopistojen yhteistyönä kasvattamaan ja vahvistamaan lapsi- ja perhepalveluissa tarvittavaa yksittäisten ammattilaisten ja työyhteisöjen yhteistä osaamista.

Tavoitteena on tukea Osaamispuun koulutustarjonnan avulla entistä vaikuttavampien lapsi- ja perhepalveluiden rakentamista ja sitä kautta lasten ja perheiden hyvinvointia. Verkkosivustolle on koottu moduuleiksi opiskelumateriaalia eri aihepiireistä. Sivustolla voi joko tutustua aihealueisiin lyhyesti tai opiskella kokonaisia opintojaksoja.

Tutustu Osaamispuu -verkkosivustoon