Kansan Sivistysrahaston apurahat haettavana 1.-31.8.2021

Kansan Sivistysrahasto tukee apurahoilla sivistystyötä, kulttuuria, yhteiskunnallista tutkimusta ja kansainvälisen solidaarisuustyön tiedotusta.

Rahasto jakaa yleis-, erikois- ja maakuntarahastoistaan apurahoja yksityisille henkilöille, työryhmille ja yhteisöille.

Maakuntarahastot tukevat ensisijaisesti oman maakuntansa hankkeita. Maakuntarahastojen tehtävä on apurahoja jakamalla tukea tiede-, taide-, kulttuuri- ja harrastetoimintaa.

Hakuaika: Apurahahaku 1.-31.8.2021.

Vuodelle 2022 haettavien apurahojen teemana on Eriarvoisuuden ja kahtiajakautuneisuuden vähentäminen demokratian lujittamiseksi ja hyvän arjen turvaamiseksi jokaiselle. Eriarvoisuus voi ilmetä mm. alueellisena, digitaalisena, taloudellisena tai sosiaalisena.

Esimerkkejä  yhdistyksille vuonna 2021 myönnetyistä apurahoista:

 • Joensuun Kotien Puolesta ry: Näppärästi netissä -koulutus ikäihmisille, vähävaraisille, lapsiperheille ja syrjäytymisuhan alla
  oleville, 500 €. Antti Jussi Kososen rahasto/Pohjois-Karjalan maakuntarahasto
 • Joensuun Seudun omaishoitajat ry:  Omaishoitajien etäyhteyksien järjestäminen, 1000 €. Antti Jussi Kososen rahasto/Pohjois-Karjalan maakuntarahasto
 • Kulttuuriyhdistys Louhi ry/Louhiteatteri/työryhmä: Louhiteatterin teatterituotannon jatkuvuuden varmistaminen ja ohjelmisto, 2000 €. Antti Jussi Kososen rahasto/Pohjois-Karjalan maakuntarahasto
 • Rääkkylä-Seura r.y.: Rääkkylän historian kirjahanke, 800 €. Antti Jussi Kososen rahasto/Pohjois-Karjalan maakuntarahasto
 • Kaakkois-Suomen Nuoret Kotkat: Luontoretkiä lapsille -projekti, 800 €.  Lasten ja nuorten puolesta -rahasto
 • Tampereen venäläinen klubi ry;  Aikuisten ja lasten taidekerhojen toiminta, 500 €. Lasten ja nuorten puolesta -rahasto
 • ESTERY – Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry:  Yhteisölliset ruokailutilanteet hävikkiruuasta 1500 €. Yleisrahasto
 • Kulttuuriyhdistys Presence ry: Alueellinen taiteen edistäminen Hangossa, syrjäytymisen ehkäisy, 1200 €. Yleisrahasto
 • Suomen sarjakuvaseura ry: Sarjakuvatyöpajat vankiloihin,  800 €.  Yleisrahasto

Lisätietoa Apurahahausta verkkosivuilla