Uimaratavuorojen haku Joensuun yhdistyksille – soveltavan liikunnan ryhmät

 

Uimahallien uimaratojen matalaan päätyyn on mahdollista hakea vakiovuoroa soveltavan liikunnan ohjatuille ryhmille. Vuoro myönnetään yhdeksi lukukaudeksi kerrallaan ja sen hinnoittelussa noudatetaan voimassa olevan hinnaston taksoja (ks. www.joensuu.fi/maksut).

Vuoroa voivat hakea joensuulaiset rekisteröityneet yhdistykset. Yhdelle yhdistykselle voidaan myöntää yksi 45 min vuoro / viikko. Hintaan lisätään yhden uintimaksun hinta jokaista vuorolle osallistunutta kohti.

Tässä yhteydessä soveltavalla liikunnalla (erityisliikunta) tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Soveltavan liikunnan kohderyhmänä ovat erityisesti toimintarajoitteiset, pitkäaikaissairaat sekä ne yli 65-vuotiaat henkilöt, joiden toimintakyky on selvästi heikentynyt iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia. (määritelmä, ks. www.lts.fi)

Yhdistys, hae vuoroa syksylle 2021. Haku on avoinna 31.8.2021 saakka.
Sähköinen hakulomake: https://link.webropol.com/s/Vuorohakulomake2021

Tarkemmista vuorojen alkamis- ja päättymisajankohdista tiedotetaan vuorojen myöntämisilmoituksen yhteydessä.

Uimarata