Lapsiperheen vanhempi: vastaa kyselyyn ja vaikuta!

Hyvä lapsiperheen vanhempi!

Millaista lapsiperheille ja vanhemmille suunnattua toimintaa haluaisit alueellasi toteutettavan? Kuinka järjestöt voisivat tukea sinua vanhempana? Millaisia asioita tykkäätte tehdä yhdessä perheenne kanssa?

Vastaa oheiseen kyselyyn ja vaikuta: https://forms.office.com/r/VzpqHQJWYT !

Pelastakaa Lapset ry on yksi Yhteisvastuu 2020 vuoden järjestökumppaneista. Keräystuotoilla toteutamme Vanhemmuuden tuen hankkeen (2021-2022), jonka tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa uusia toimintamuotoja lapsiperheille ja vanhemmille.

Hankkeen toiminta-alueena on Itä-Suomi ja suunnittelua ja toimintoja toteutetaan Joensuun, Kuopion, Iisalmen ja Imatran seudun paikallisyhdistysten, verkostojen, vapaaehtoisten ja alueen lapsiperheiden kanssa. Toiminnot käynnistetään syksyn 2021 aikana.

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu anonyymisti, eikä yksittäisiä vastauksia julkaista missään.

Kiitämme vastauksestasi!