Alueellinen elintapaohjauksen nykytilaa kartoittava kysely Pohjois-Karjalan järjestö- ja kuntatoimijoille


Tuemme Tulevaisuuden sote-keskushankkeessa perustason ennaltaehkäisevää ja ennakoivaa työtä ja osana kehittämistoimintaa vahvistetaan terveys- ja elintapaohjausta.

Osana kehittämistä olemme tehneet yhteistyössä järjestö- ja kuntatoimijoiden kanssa elintapaohjauksen alueellisen kyselyn.

Tällä kyselyllä kartoitetaan Pohjois-Karjalan alueen kuntien ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen parissa toimivien järjestöjen elintapaohjauksen nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämistarpeita. Tavoitteena on alueellisen yhteistyön lisääminen, jonka vuoksi toivomme, että vastaat tähän kyselyyn. Aikaa vastaaminen vie n. 10-15 minuuttia.

Linkki kyselyyn

Vastaathan kyselyyn 24.6.2021 mennessä. Kokemuksesi ja ajatuksesi ovat meille tärkeitä!

Lisätietoa:
Eeva Elomäki
projektisuunnittelija
Kehittämisyksikkö/Tulevaisuuden sote-keskus
Torikatu 18 A, 4. krs.
80100 Joensuu
p. 050 5643037
eeva.elomaki@siunsote.fi