JANEn seitsemän teesiä kuntavaaleissa 2021

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE on laatinut Järjestöjen seitsemän teesiä, jossa avataan JANEn näkemystä siitä, miten kuntapäättäjät voivat tukea järjestöjen toimintaa.

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE on maakunnan järjestöjen yhteistyöryhmä. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat järjestöjä eri yhdistystoiminnan toimialoilta. JANE toimii järjestö- ja yhdistystoiminnan asiantuntijaryhmänä Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa.

Järjestöjen seitsemän teesiä

  • Kuntien järjestöavustuksiin panostuksia.
  • Järjestöavustukset yhdenmukaisesti yhdeltä luukulta.
  • Tilat yhteiskäyttöön – järjestöille maksuttomia tiloja.
  • Järjestöyhdyshenkilö koordinoimaan kunta-järjestöyhteistyötä.
  • Yhteistyöryhmä edistämään järjestöjen ja kunnan vuoropuhelua.
  • Otetaan järjestöjen asiantuntemus ja osaaminen osaksi hyvinvointityötä ja – suunnittelua.
  • Yhteistyön pelisäännöt järjestö-kuntayhteistyön asiakirjaan.

Järjestöjen seitsemän teesiä löytyvät kokonaisuudessaan www.jelli.fi/kuntavaalit2021 -sivustolta.
Järjestöjen seitsemän teesiä -tiivistelmä pdf hyödynnettäväksi.

 

Lisätietoa: Sanna Heinonen, Järjestöasiain neuvottelukunnan varapuheenjohtaja,
p. 0451373972, sanna.heinonen@jns.fi

Hanna Kääriäinen, Järjestöasiain neuvottelukunnan sihteeri,
p. 044 715 2060, hanna.kaariainen@pksotu.fi