Pyhäselän Oma osuuskunnan avustukset – hakemukset 22.6.2021 mennessä

 

Pyhäselän Oma osuuskunnan vuoden toisesta avustuserästä päätetään kesäkuussa, hakemukset 22.6.2021 mennessä!

Avustusten hakeminen 2021

Pyhäselän Oma osuuskunnan kahdesti vuodessa jaettavat avustukset on kohdennettu Korkeakouluopiskeluun, mikroyritysten kehittämiseen, liikuntaan, hyväntekeväisyyteen sekä toisen asteen oppilaitosten stipendirahastoon.

• avustusta hakevan korkeakouluopiskelijan tulee opiskella Pohjois-Karjalassa, perusteena voi olla esim. opinnäytetyöhön ja tutkimustyöhön tarvittavan materiaalin hankinta tai muu kustannus, erikoistyön tilaus tutkimusta varten/tutkimustyö tai laitehankinta (esimerkiksi soitin, ei puhelimet tai atk-laitteet). Avustus haetaan ja maksetaan syntyneiden kustannusten mukaan enimmillään 1000 euroon saakka. Avustusta ei myönnetä elinkustannuksiin tai palkattoman harjoittelun kustannuksiin.
• Liikunta-apuraha, 2 x 500 euroa, haetaan henkilökohtaisesti tai urheiluseuran kanssa urheilusta syntyviin kustannuksiin. Apuraha on tarkoitettu kaikenikäisille ja jaetaan ensisijaisesti sosiaalisin perustein.
• Y-tunnuksella oleva mikroyritys (1-5 työntekijää, johtaja mukaan lukien) voi hakea 1000 euron avustusta yrityksen kehitystyöhön. Tuen myöntämisen perusteena on, että avustus mahdollistaa yrityksessä jonkin uuden menetelmän käyttöönoton tai kokeilun, tuotesuunnitelman tai uuden tuotteen valmistamisen ja niihin liittyvän henkilöstön erityisosaamisen kehittämisen. Avustusta haetaan etukäteen ja maksetaan jälkikäteen syntyneiden kustannusten mukaan.
• Hyväntekeväisyysjärjestöiltä pyydetään esitystä kahteen 300 euron kohteista.
• Toisen asteen yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoille varataan 500€ stipendeihin. Stipendit myönnetään Pohjois-Karjalassa sijaitsevien oppilaitosten esitysten perusteella.

 

Hakemuksia voi lähettää jatkuvasti, mutta ne käsitellään keskitetysti kahdesti vuodessa, joulukuussa ja kesäkuussa.

Hakemukset avustuspäätöksiä varten tulee toimittaa kesäkuussa 22.6.2021 ja joulukuussa 8.12.2021 mennessä.

Vuosittain jaettavat avustukset ovat kaikille avoimia.

 

Lisätietoja hakemisesta antaa osuuskunnan toimitusjohtaja Anu Louhelainen, 044 – 3645925, anu.louhelainen@omaon.fi

Hae avustusta osuuskunnan verkkosivuilta: http://omaon.fi/fi/osuuskunta/avustusten-hakeminen/