Järjestöjä koskevat valtionavustuskäytännöt: Ehdotukset niiden kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi

Toukouussa julkaistiin selvitys järjestöjen valtionavustuskäytäntöjen kehittämisestä.

Selvitys piti sisällään kahdeksan ehdotusta avustuskäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi. Ehdotuksissa määritellään, miten valtionapuviranomaiset kohdentaisivat valtionavustuksia yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Selvitys verkossa: Järjestöjä koskevat valtionavustuskäytännöt: Ehdotukset niiden kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi