Sitran julkaisu: Millä hinnalla? – Osaamisen kehittämisen vaihtoehtoiskustannukset


Sitran selvitys kuvaa osaamisen kehittämisen vaihtoehtoiskustannuksia ja esittää vastauksia siihen, paljonko yhteiskunnalle maksaa se, että osa ihmisistä jää vaille työtä ja osaamisen kehittämistä.

Selvityksen koelaskelmat osoittavat, että työn ulkopuolelle jäämisen kustannukset julkiselle taloudelle olivat vuonna 2019 yli 18 miljardia euroa. Havainnolla on merkittävää vaikutusta siihen, millaiset investoinnit koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen näyttäytyvät pitkällä aikavälillä kannattavina.

Tutustu julkaisuun Sitran verkkosivuilla