Lapsen ääni 2021 -raportti: Lasten hyvinvointi huonontunut korona-aikana


Lapsen ääni 2021 -raportissa nuoret kertovat omin sanoin kokemuksistaan koronapandemian aikana.

Lähes puolet kyselyymme vastanneista lapsista ja nuorista koki henkisen hyvinvointinsa huonontuneen kuluneen vuoden aikana. Lisäksi 21 % nuorista on huolissaan perheensä toimeentulosta, ja 59 % kokee etäopiskelun haitanneen opinnoissa pärjäämistä. Korona on vaikuttanut myös ystävyyssuhteisiin.

Lapsen ääni on Pelastakaa Lapset ry:n vuodesta 2001 lähtien teettämä kysely, jonka tarkoitus on tuoda lasten ääni osaksi arkea ja laajempaa yhteiskunnallista keskustelua sekä päätöksentekoa.Kyselyyn vastasi 1102  lasta ja nuorta eri puolilta Suomea.

Lapsen ääni raportti Pelastakaa Lapset ry:n verkkosivuilla