Vanhempien Barometri 2021 on julkaistu


Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola keräsivät Vanhempien Barometri 2021 -kyselyllä peruskouluikäisten lasten ja nuorten vanhempien kokemuksia koronapandemian vaikutuksista kuluvan lukuvuoden 2020-2021 opetusjärjestelyihin, kodin ja koulun yhteistyöhön ja vanhempien osallisuuteen kouluissa.

Suurin osa vanhemmista oli tyytyväisiä siihen, miten lasten koulunkäynti oli kuluvana lukuvuonna 2020–2021 järjestetty. ​Alakoululaisten vanhemmista 38 % ja yläkoululaisten vanhemmista 47 % koki, että koulunkäynti koronapandemian aikana on kuormittanut lasta. Noin puolet vanhemmista koki, että koronapandemia on kuormittanut heitä vanhempana.  Erityisen haastavaa korona-aika on ollut 1. ja 7. luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen, joille uusi koulu, opettajat ja muut vanhemmat ovat jääneet korona-aikana vieraammiksi. Myös 9. luokkalaisten vanhemmat toivat esiin huolta tulevasta siirtymästä toiselle asteelle. ​Kyselyyn vastasi 26 357 vanhempaa.

Tutustu kyselyn tarkempiin tuloksiin vanhempainliiton verkkosivuilla