Tule esittelemään tutkimustasi tai toimintaasi Kansalaistoiminta.NYT -kehittämis- ja tutkimuspäiville Tampereelle 18.11.

Tule esittelemään tutkimustasi tai toimintaasi Kansalaistoiminta.NYT -kehittämis- ja tutkimuspäiville Tampereelle 18.11.

Tutkitko työssäsi kansalaisyhteiskunnan ilmiöitä ja onko fokuksessasi johtamiseen ja valtaan liittyvät teemat? Entä onko sinun yhteisössäsi kehitetty johtamista työyhteisön, verkostojen tai vapaaehtoisten johtamisen näkökulmasta tai kehitetty uudenlaisia vaikuttamisen keinoja?

Tule esittelemään tutkimustasi, toimintaasi tai toimintamalliasi Kansalaistoiminta.NYT -päivään 18.11.!  

Kansalaistoiminta.NYT -tutkimus- ja kehittämispäivä on tapahtuma kansalaistoiminnan asiantuntijoille: tekijöille, kokijoille ja tutkijoille. Päivä haastaa kyselemään ja kyseenalaistamaan käsityksiämme kansalaistoiminnasta. Päivän teemana on tänä vuonna Johtaminen ja valta.

Teeman kautta kansalaistoimintaa voidaan tarkastella sekä ammattimaisen johtamisen kautta, mutta myös valtanäkökulmasta: minkälaisia valta-asetelmia voi liittyä esimerkiksi järjestöjen rahoitukseen tai kansalaisaktivismiin?

Toivomme tutkijoilta ja järjestötoimijoilta esityksiä alustuksista päivän työpajoihin, jotka käsittelevät johtamista ja valtaa eri näkökulmista. Voit tarjota alustusideaasi mukaan päiville, vaikka se ei olisi vielä täysin valmis. Työpajojen tarkoituksena on syventää päivän teemaa tutkimuksellisesta sekä käytännön näkökulmasta sekä lisätä vuoropuhelua eri toimijoiden välillä.  

Pyydämme esityksiä 15.8. mennessä

Lisätietoa verkkosivuilla

Tapahtuman järjestämisestä vastaa Artteli-kumppanuusyhdistys ry Tampereen yliopiston, Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry:n, Jyväskylän yliopiston, Kirkon tutkimuskeskuksen ja Humakin kanssa. Päivien suunnittelutyöryhmässä ovat olleet lisäksi Arttelin jäsenjärjestöjen edustajat Pirkanmaan syöpäyhdistyksestä, Sosped säätiöstä ja Tampereen A-killasta. 

Tapahtuman verkkosivut