Strategisen tutkimusneuvoston hanke etsii ihmisiä kertomaan ajatuksiaan sosiaaliturvasta – Ilmoittaudu mukaan ryhmäkeskusteluun!


Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -tutkimushanke etsii ryhmäkeskustelijoita.

Strategisen tutkimusneuvoston rahoittamassa BIBU-hankkeessa ollaan kiinnostuneita kansalaisten ajatuksista sosiaaliturvaa koskien.

Hanke hakee tavallisia ihmisiä ryhmäkeskustelijoiksi. Osallistujilta ei edellytetä mitään ennakkovalmistautumista tai tietoa sosiaaliturvasta vaan olemme kiinnostuneita osallistujien mielipiteistä ja mielikuvista.

Etähaastatteluja on toteutettu karkeasti eri ikäryhmissä nuoret (opiskelijat), aikuiset (vanhemmat) ja eläkeläiset. Mitään tarkkoja ikähaarukoita ei tässä ole.

Ryhmäkeskustelujen teemoja ovat mm.

– sosiaaliturvan merkitys Suomessa
– kenen turva sosiaaliturva on ja mitä sen kuuluisi turvata
sosiaaliturvan oikeudenmukaisuus ja sosiaaliturva korona-aikana.

Keskustelut toteutetaan etäyhteyksin, mutta mitään erityisiä ohjelmistovaatimuksia ei ole. Keskustelu vie aikaa noin puolitoista tuntia ja siitä tehdään äänitallenne analysointia varten. Aineisto käsitellään siten, ettei yksittäinen keskustelija ole tunnistettavissa. Ryhmäkeskusteluissa kootun aineiston analyysin tuloksia tullaan hyödyntämään monipuolisesti. Tietosuojailmoitus toimitetaan osallistujille tutustuttavaksi etukäteen sähköpostitse ennen haastatteluja. Osallistumisesta ei makseta palkkiota.

Keskustelijoilta toivomme

-Kykyä kuunnella: pyrkimys on keskusteluun jossa jokainen saa ilmaista näkemyksensä. Emme pyri yksimieliseen näkemykseen vaan tärkeää on kuulla kaikki erilaiset näkökannat. Yhdessä keskustelussa osallistujia on korkeintaan kahdeksan henkilöä.

-Toimivia internetyhteyksiä: pyrimme siihen, että haastatteluissa pystyttäisiin pitämään kamerat päällä vaikka tarkoitus on tallentaa vain ääni. Kasvojen näkeminen helpottaa keskustelua.

-Mahdollisuutta osallistua yhtäjaksoisesti kaksi tuntia. Itse keskustelu kestää noin 1,5 tuntia, käymme ennen keskustelua lyhyesti läpi tietosuojakäytännöt ja keskustelun jälkeen voi vielä esittää kysymyksiä aineiston tutkimuskäytöstä.

………………………………………………..

BIBU-hankkeen (Tackling Biases and Bubbles in Participation) työpaketissa luotaamme Pohjoismaisen hyvinvointimallin kestävyyttä. Yksi olennainen tekijä Pohjoismaisen mallin kestävyydessä on sosiaaliturva. Nyt keräämme ryhmäkeskusteluissa tietoa eri väestöryhmien näkemyksistä koskien sosiaaliturvaa ja sosiaaliturvajärjestelmää.

Lisätietoja ryhmäkeskusteluista
Erikoistutkija Paula Saikkonen
Sosiaalinen kestävyys, THL
paula.saikkonen@thl.fi
p. 029 524 8133

Lisätietoja hankkeesta tutkimushankkeen kotisivulta: https://bibu.fi/