JANEn täydennyshaku kaudelle 2021-2023

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE hakee täydennyshaussa 19.5.-21.5.2021 varajäseniä kaudelle 2021-2023 seuraaville toimialoille: paikallis-JANE, nuoret, liikuntajärjestöt, monikulttuurisuusyhdistykset, harrastusjärjestöt, ympäristö- ja luontojärjestöt sekä kylä- ja kotiseutuyhdistyksien osalta jäsentä ja varajäsentä.  (*kts. tarkemmin taulukko)

 JANE on maakunnan järjestöjen yhteistyörakenne. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat järjestöjä eri toimialoilta. JANE toimii järjestö- ja yhdistystoiminnan asiantuntijaryhmänä Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa.

Neuvottelukunnan kokoonpanon osalta noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:

  • Neuvottelukunnan jäsenet edustavat Pohjois-Karjalassa toimivia järjestöjä monipuolisesti eri toimialoilta.
  • Neuvottelukunnan jäseniksi valitaan henkilöitä, jotka ovat alansa asiantuntijoita, aktiivisia henkilöitä ja joilta löytyy aikaa ja tahtoa rakentaa järjestöyhteistyötä neuvottelukunnan puitteissa.
  • Valittu edustaja sitoutuu toimimaan viestin viejänä neuvottelukunnan ja oman toimialueensa järjestöjen välillä.
  • Kokoonpanossa pyritään siihen, että mukana on sekä järjestöjen työntekijöitä että luottamushenkilöitä. Yhdistyksen toiminta-alueena on oltava Pohjois-Karjala.

Järjestöasiain neuvottelukunta kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Kokouksiin osallistuminen etäyhteydellä on mahdollista. Matkakulut pyritään korvaamaan, jos jäsenen taustataholla ei ole mahdollista maksaa matkakorvauksia.

Aikataulu

Ehdotukset yhdistyksiltä järjestöasiain neuvottelukunnan jäseniksi 21.5.2021 mennessä sähköisellä lomakkeella.

Ehdotusten ja valintakriteerien pohjalta työvaliokunta valmistelee ehdotuksen kokoonpanosta JANElle. JANE hyväksyy 25.5.2021 kokouksessa Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle esiteltävän ehdotuksen.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto vahvistaa kokoonpanon JANEn ehdotuksen pohjalta.

Uusi kokoonpano aloittaa syksyllä 2021.

Lisätietoa

Hanna Kääriäinen, JANEn sihteeri, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, hanna.kaariainen@pksotu.fi, 044 715 2060, www.jelli.fi/jane

Pentti Ojajärvi, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton yhteyshenkilö,
pentti.ojajarvi@pohjois-karjala.fi, 050 439 8104

POHJOIS-KARJALAN JÄRJESTÖASIAIN NEUVOTTELUKUNTA JANE 2021-2023
*Edustajia haetaan tummennetuilla merkittyihin kohtiin.
VARSINAINEN (2 v) VARA (2 v)
Monialajärjestö Monialajärjestö
Monialajärjestö Monialajärjestö
Monialajärjestö Monialajärjestö
Paikallis-JANE Paikallis-JANE
Lapsi- ja perhejärjestöt Lapsi- ja perhejärjestöt
Nuoret Nuoret
Eläkeläisjärjestöt Eläkeläisjärjestöt
Liikuntajärjestöt Liikuntajärjestöt
Sosiaali- ja terveysjärjestöt Sosiaali- ja terveysjärjestöt
Omais- ja mielenterveysjärjestöt Omais- ja mielenterveysjärjestöt
Opinto- ja kulttuurijärjestöt Opinto- ja kulttuurijärjestöt
Monikulttuurisuusyhdistykset Monikulttuurisuusyhdistykset
Kylä- ja kotiseutuyhdistykset Kylä- ja kotiseutuyhdistykset
Harrastusjärjestöt Harrastusjärjestöt
Ympäristö- ja luontojärjestöt Ympäristö- ja luontojärjestöt
Työttömien yhdistykset/työllisyys Työttömien yhdistykset/työllisyys