Järjestötyötä tehdään näkyväksi maakuntakohtaisilla videoilla


Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan videosarja tekee järjestötyötä näkyväksi.

Järjestövideoiden sarjassa on toteutettu maakuntakohtaisia videoita. Järjestötyötä esittelevillä videolla henkilöt kertovat omin sanoin siitä, mitä järjestöt heille merkitsevät ja miten järjestötyö auttaa arjessa, sosiaalisten suhteiden rakentamisessa, työllistymisessä ja vaikuttamisessa.

Tavoitteena videoilla on kertoa järjestötyöstä ja sen merkityksestä kuntavaaleissa ehdokkaina oleville. Tarkoituksena on, että tulevat kuntapäättäjät tuntisivat oman kuntansa järjestökenttää ja ottaisivat yhteyksiä järjestöihin. Näin päättäjät ja järjestöt pystyvät toimimaan entistä paremmin yhdessä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Videot ovat vapaasti hyödynnettävissä.

Videot on toteuttanut joensuulainen viestintätoimisto Rookie Communications Oy yhteistyössä sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta Sotunetin kanssa. Videoiden tuottajana on toiminut Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.

Katso videot maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan verkkosivuilla.

Videot ovat vapaasti hyödynnettävissä ja käytettävissä viestinnässä ja vaikuttamistyössä!

Lisätietoja:
Elina Pajula, toiminnanjohtaja
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
elina.pajula@pksotu.fi
p. 050 558 7460