Vuoden 2022 terveyden edistämisen määrärahan haku 17.5.–18.6.2021


Määrärahalla tuetaan kunnissa toteutettavaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa ottaen huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen mukanaan tuomat muutokset kuntien toimintaan ja muodostuvat uudet yhdyspinnat.

Toiminnan pitää kohdentua vähentämään koronakriisin pitkän aikavälin kielteisiä vaikutuksia sekä lisääntyneen etätyön ja -opiskelun kielteisiä vaikutuksia väestön hyvinvointiin ja terveyteen. Toiminnan pitää pyrkiä vähentämään eriarvoisuuden lisääntymistä. Toiminnan on tuettava Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 – valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpanoa.

Terveyden edistämisen määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia kunnille, järjestöille, oppilaitoksille ja muille toimijoille.

Hakuaika on 17.5.–18.6.2021.

Lue lisää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta.