Digitaalista työotetta käsittelevä kolmiosainen koulutuskokonaisuus on julkaistu

Kolmen koulutuskerran kokonaisuus käsittelee digituen eettistä ohjeistusta, digitaalista työotetta, digiopastuksessa huomioon otettavia asioita, kun ohjattavana on ikäihminen, kuulovammainen, erityistä tukea tarvitseva asiakas tai kun ohjaus toteutetaan etänä. Koulutukset ovat kaikkien hyödynnettävissä ja julkaistu koulutustallenteina  DVV:n Suomidigi-sivustolla.

Digitaalinen työote, digituki ja etiikka
Digitaalinen työote kuuluu sosiaali- ja terveysalan työhön. Digitaaliset palvelut kuitenkin herättävät eettisiä kysymyksiä, jotka näkyvät työn arjessa. Tässä osiossa käymme läpi digituen eettisen ohjeistuksen sekä mitä sosiaalialan ammattilaisena tulee osata ottaa huomioon. Käsittelemme erilaisia ratkaisuja digitaalisen työotteen hyödyntämisessä:

Erityistarpeet digituessa: iän tuomat muutokset ja saavutettava digituki
Digituen asiakaskunta on moninainen. Kuulovammat sekä erilaiset kognitiiviset rajoitteet ovat yleisiä ja lisääntyvät väestön ikääntyessä entisestään. Digitaalisen työotteen lisääntyessä meidän tulee osata huomioida näiden rajoitusten vaikutukset. Esityksessä käydään läpi, mitä voimme huomioida ohjaustilanteessa. Pohdimme käytännön digiohjaustilanteen kautta digiohjaamista ja miten voimme huomioida toimintarajoitteet käytännössä

Etäohjaaminen ja erityisen tuen tarve
Etänä annettava tuki ja ohjaus: mitä se vaatii ja miten etänä ilmeneviä haasteita pulmia voi ratkoa? Keskitymme ohjauskerralla huomioimaan erityisesti näön, kuulon ja kognitiivisten toimintarajoitteisiin. Opimme ratkomaan etänä ilmeneviä haasteita käytännön harjoitusten kautta

Koulutuskokonaisuuden ovat toteuttaneet: Digi- ja Väestötietovirasto, Honkalampisäätiö, Joen Severi, Kuuloliitto, Pohjois-Karjalan digitukihanke ja Pohjois-Karjalan Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry