Pohjois-Karjalassa avattu digituen väylä


Pohjois-Karjalaan on avattu digituen väylä, jonka kautta maakunnan asukkaat voivat saada digitukea sähköpostitse ja postikortilla.

Digituen väylän kautta saat apua digilaitteiden käytön ongelmiin ja sähköiseen asiointiin. Tarjolla on myös opastusta tietokoneiden, tablettien ja älypuhelinten peruskäyttöön ja hyviä vinkkejä digilaitteiden mahdollisuuksista. Palvelun tarjoaa Pohjois-Karjalan digituen verkosto. Toivomme, että digituen väylän kautta mahdollisimman moni maakunnan asukas saa tarvitsemaansa tukea digilaitteiden ja sähköisten palveluiden käyttöön.

Miten otan yhteyttä digituen väylään?
Digituen väylä toimii sähköpostilla tai postikortilla yhteyttä ottaen. Digitukipyynnön voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen digituki@pohjois-karjala.fi.

Voit myös lähettää tukipyynnön digituen väylän postikortilla. Postikortteja on saatavana maakunnan kirjastoissa ja kuntien asiointipisteissä. Korttien postimaksu on valmiiksi maksettu.

Miten digitukipyynnöt käsitellään?
Tukipyyntöihin vastaavat Pohjois-Karjan Digitukiverkoston jäsenet. Verkosto on koottu Digituki Pohjois-Karjala -hankkeessa. Hankkeen työntekijät saavat käsiteltäväkseen sähköpostitse tai postikortilla tulevat tukipyynnöt ja ohjaavat ne eteenpäin sopivalle digituen antajalle. Digituen antaja ottaa yhteyttä asiakkaaseen joko puhelimitse tai sähköpostilla. Koronatilanteen salliessa asiakas voidaan ohjata myös lähitukeen.

Mikä on Pohjois-Karjalan digituen verkosto?
Pohjois-Karjalan Digituen verkostossa on mukana maakunnassa digitukea antavia ja kehittäviä toimijoita. Verkostossa on jäseniä kunnista, järjestöistä, kansalaisopistoista, kirjastoista, yrityksistä ja valtion laitoksista. Kaikki digituen kehittämisestä kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Verkoston on koonnut ja sitä koordinoi Pohjois-Karjalan Digituki -hanke. Hanketta toteuttavat Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Joensuun kaupunki ja Siun Sote. Hanke toimii osana valtakunnallista digitukiverkostoa, jonka työtä koordinoi Digi- ja väestötietovirasto.

Lisätietoa Pohjois-Karjalan digituesta:
Pohjois-Karjalassa tarjolla olevaa digitukea kunnittain on koottu Digituki Pohjois-Karjala -hankkeen sivulle: www.pohjois-karjala.fi/digitukea
Lisätietoa Pohjois-Karjalan digituen verkostosta ja verkoston jäsenet: https://www.pohjois-karjala.fi/digituki
Digituen ajankohtaisia tapahtumia: https://www.facebook.com/digitukipk