Työkirja valokuvien mahdollisuuksista ohjaustyön välineenä


Valokuvien mahdollisuudet ohjaustyön välineenä on koottu Saanko näyttää maailmani sinulle -työkirjaan.

Työkirjassa on runsaasti valmiita viiteen eri teemaan jaettuja harjoituksia.  Työkirjassa teemat liittyvät ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoiden työllistymisvalmiuksien kehittämisen, mutta  niitä voi käyttää sellaisenaan tai soveltaen monille kohderyhmille.

Työkirja on koottu Oppimisen taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena –hankkeessa (ESR 2019–2021).

Tutustu työkirjaan