Asiakasosallisuus on yhdessä tekemistä -julkaisu nyt verkossa!

”Jos työttömiä halutaan mukaan palvelujen kehittämiseen, siihen pitää luoda työttömiä mukaan kutsuva ja koordinoiva rakenne. Kasvokkainen yhteiskehittäminen voi avartaa näkökulmia molemmin puolin.”

Tarmo -hankkeen julkaisu nostaa esiin käytännön esimerkkejä sekä osallistujiensa ajatuksia ja näkemyksiä työllisyyden asiakasraati- ja kokemusosaajatoiminnasta. Tavoitteena on herättää keskustelua asiakkaan roolista palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä sekä innostaa työllisyystoimijoita edistämään asiakasosallisuutta.

Työllisyyden asiakasraati käynnistyi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen toimesta huhtikuussa 2016. Työllisyyden kokemusosaajatoimintaa on kehitetty yhdistyksen Tarmo -hankkeessa keväästä 2020 alkaen.

Tutustu julkaisuun: Asiakasosallisuus on yhdessä tekemistä. Esimerkkejä ja ajatuksia työllisyyden asiakasraati- ja kokemusosaajatoiminnasta

Kansikuva

Asiasanat

kokemusasiantuntija, kokemusasiantuntijuus, asiakasraadit, asiakasraati, osallisuus, työttömyys, työttömät, työllisyys, työllisyyden asiakasraati,