Näkyvyyttä Pohjois-Karjalan taidefestivaaleille – ilmianna oma festarisi! Kysely avoinna 23.4. asti


Pohjois-Karjalan ja Karjalan tasavallan taidefestivaaleista kerätään parhaillaan tietoja sähköisellä kyselyllä yhteismarkkinointistrategian luomista varten sekä alueen festivaalikentän verkostoitumisen avuksi.

Kartoituskysely avoinna 23.4. saakka

Pyydämme festivaalijärjestäjiä vastaamaan sähköiseen kyselyyn, jolla kootaan festivaalien perustietoja. Kysely on tehty kulttuuriin ja taiteeseen liittyville festivaaleille ja mukana ovat kaikki taiteenlajit: esimerkiksi musiikki (kaikki genret), teatteri, tanssi, sirkus, elokuva, kuvataide, kirjallisuus, kulttuuriohjelmat, myös lapsille suunnatut.

Taidefestivaalin määritelmä tässä yhteydessä on:

  • Säännöllisesti järjestettävä
  • Useammista ohjelman osista syntyvä tapahtumien kokonaisuus
  • Julkinen yleisötapahtuma
  • Taiteen/taideteoksen esittäminen yksittäisissä taiteenlajeissa
  • Eri taiteenlajien yhdistelmä

Festivaaliksi ei katsota yksittäistä tai satunnaisesti järjestettävää tapahtumaa tai tempausta.

Vastaamalla autat meitä kartoituksessa. Vastaamiseen kuluu aikaa noin 5-10 minuuttia, eikä se velvoita mihinkään. Olemme yhteydessä kaikkiin vastanneisiin ja vastausaikaa on perjantaihin 23.4. saakka.

Kyselyyn pääset tästä: bit.ly/3wZvECi

Kyselyn taustalla on kaksivuotinen Big Music for Small Cities -hanke Suomen ja Venäjän välillä. Päähankekumppanina toimii Karjalan Tasavallan festivaalien ja kulttuuritapahtumien direktoraatti. Hankekumppaneita ovat Joensuun kaupungin kulttuuripalvelut, Karjalan tasavallan kulttuuriministeriö ja Karjalan valtionfilharmonia. Hanketta tukee Karelia Cross-Border Cooperation –ohjelma, jota rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.

Hankkeeseen tai kartoitukseen liittyen voit olla yhteydessä hankekoordinaattoriin:
Anna Maria Kupiainen
annamaria.kupiainen@joensuu.fi, p. 050 356 8475

Lisätietoa hankkeesta:
Facebook & Instagram: @music4cities
 https://kareliacbc.fi/fi/projects/ka9031-suurta-musiikkia-pikkukaupungeissa

Asiasanat

kulttuuri,